Другий момент, про який треба говорити — це рух у музиці. Відносно чого рухається музика? Я впевнений, що більшість скаже, що музика рухається відносно часу. Але це неправильна відповідь. Один довгий звук теж рухається відносно часу, але руху в музиці не виникає. Звичайно, композитори-електронщики, які спеціалізуються на створенні музики із шумів, будуть стверджувати, що і один звук рухається, але, все ж таки, це не є музика.

Взагалі, якщо ми думаємо, що музика рухається відносно часу, то це самообман, бо час — це усвідомлюваний нами результат руху фізичного простору. Тому стверджувати, що музика рухається відносно часу, це те саме, що стверджувати, що музика рухається разом із нашою планетою відносно її осі чи відносно Сонця. Натомість, властивістю всього живого на планеті Земля є рух відносно всього мертвого. Також відомо із праць науковців, а насамперед Президента академії наук СРСР Володимира Вернадського, що все живе на планеті Земля має іншу організацію внутрішнього простору, ніж все неживе. Він довів, що внутрішній простір усього живого існує не у тривимірному просторі. Яскравим проявом цього є явища правизни та лівизни у всіх живих організмів, зокрема й рослин. Проте, через те, що все живе існує у тривимірному просторі, зовнішні форми всього живого, звичайно, мають всі ознаки евклідового тривимірного простору.